the dog

[PC, Android] Sylphine V.01 NSFW! (18+)

18/09/2020

Mẹ bạn mất khi bạn còn nhỏ, may mắn là được 1 cô bạn thân của me nhận nuôi, may mắn hơn nữa là có 4 cô gái cũng đang được cô này chăm sóc. Và mọi thứ bắt đầu từ đây ...

Thể loại: Sanbox visual novel, drama, comedy

Link ở nút tải xuống là phiên bản dành cho android, bạn có thể tải các phiên bản dành cho thiết bị khác tại bài viết của tác giả

Một số hình ảnh trong game: